دوزینگ پمپ يا مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند. لذا به آنها “پمپ های تزریق” نیز گفته می شود.
لازم به ذکر است که دبی این پمپ‌ها قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار خط، عمل تزریق را انجام می‌دهند.
محرک این پمپ‌ها به صورت برقی (الکتروموتور)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی می‌باشد.
این نکته حائز اهمیت می‌باشد که در پمپ‌های سانتریفیوژ با تغییر فشار، دبی نیز دچار تغییرات می‌شود، لذا جهت استفاده به عنوان دوزینگ پمپ مناسب نمی‌باشند.
دوزینگ پمپ‌ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستونی دیافراگمی با متریال‌های مختلف نظیر (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316) مناسب جهت تزریق کلر در استخرهای شنا و تزریق انواع اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوز و اسلاری‌ها تولید می‌گردند. به طور معمول دبی این پمپ‌ها بین ۱ Lit/min تا ۱۰۰۰۰ Lit/min و فشارکاری بین ‌۱۰bar تا ۲۰۰۰bar متغیر می‌باشد.